Aanpak

Waarom

Mensen die ‘thriven’ in organisaties laten ongelofelijke dingen gebeuren. Wij geloven dat betere, meer duurzame resultaten mogelijk zijn. Dat kan als iedereen met sprankelende ogen en vanuit een positief zelfbewustzijn een bijdrage levert. En in zorgzame en uitdagende teams samenwerkt aan een gezamenlijke ambitie.

Hoe

Wij stellen leiders en hun teams in staat hun vermogen te laten groeien om 'mensgerichte transformaties' te realiseren. Wanneer mensen duurzaam veranderen, kunnen zij hun organisaties transformeren. Wij co-creëren maatwerk leiderschaps-, team-, commerciële en organisatieontwikkelingsinitiatieven met leiders in de organisatie. Door deze initiatieven krijgen leiders en hun teams een gezamenlijke focus, een samenwerkings ‘spirit’ en pakken mensen intrinsiek gemotiveerd eigenaarschap.

Wat

The Thrive is een ‘excecutive development’ organisatie. We vormen een divers, ervaren en energiek kernteam en nemen rollen aan als vertrouwd adviseur (sparringspartner), facilitator, coach en katalysator. Het uitgebreide team brengt een brede expertise en een wereldwijd bereik voor de klant.
The Thrive heeft een wereldomvattend netwerk van facilitators tot haar beschikking en zal deze inzetten indien dat gewenst is. Daarnaast hebben we samenwerkingsverbanden met partners zoals onder meer: Lumina Learning, Brain Compass, EarthWise, Frisse Blikken, Cinq.

Uniek

The Thrive werkt op het snijvlak van vooruitstrevende denkkracht en praktische benaderingen. The Thrive werkt radicaal persoonlijk en systemisch samen met klanten. In de drukke markt voor leiderschapsontwikkeling met wereldwijde business schools, gecertificeerde trainingsbedrijven en talloze adviesbureaus, streven we naar een persoonlijke, op maat gemaakte, faciliterende, zorgzame, gedurfde en nuchtere aanpak.

Onze 6 overtuigingen

Groei
Er is altijd een volgend niveau van zelfbewustzijn, leiderschap, facilitatie of teamprestatie om naar te streven. Als we maar met een open geest, hart en wil verschijnen.

Betekenisvolle ontmoetingen
Verbondenheid, een positieve intentie en vertrouwen zijn de basis van de samenwerking. Het is de hoeksteen en het begin van onze aanpak.

Vertragen om te versnellen
Versterk de reflectiespier voortdurend om patronen te kunnen observeren, verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leiderschapsimpact, en diepere oorzaken aan te pakken in plaats van symptomen.

Leren door te doen
Het is makkelijker via doen een nieuwe manier van denken te ontwikkelen, dan andersom. Maak daarom gebruik van de kracht van experimenteren en verkennen, snel falen en samen leren.

Diversiteit als hefboom
Het ontsluiten van de collectieve intelligentie om met complexiteit om te gaan, door ieders unieke potentieel te betrekken.

Resultaatgerichtheid
Output (meetbare bedrijfsresultaten) en uitkomsten (waardevolle, waarneembare leereffecten) worden in onze aanpak altijd gecombineerd. Resultaten en betekenis zijn intrinsiek verbonden.

Hoe wij met onze klanten werken

Co-create, co-deliver
Door het co-creatieve ontwerpproces worden capabele leiders zichtbaar. Met hun inzet versterken we de geloofwaardigheid en de impact van onze interventies. Leiders die leiders ontwikkelen, vergroten de interne capaciteit voor transformatie duurzaam. Tegelijkertijd helpt het deze leiders om hun leiderschapsimpact aan te scherpen.

Geworteld in het bedrijfsleven
Onze ontwikkelinitiatieven starten in zakelijke realiteit en zijn verankerd via executives die zorg dragen voor de organisatie en deze verder willen brengen. Daarom beginnen we te luisteren naar uw passie, ambitie, kracht, behoeften en leiderschapsuitdagingen.

In-context-leren
We stellen mensen in staat om te leren in de bedrijfscontext waarin ze werken en de echte problemen aan te pakken waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. De focus ligt op het ontwikkelen van bestaande sterktes.

Leiders geven vorm aan interacties en context, gedrag volgt
Leiderschap is een relatie. Leiders geven vorm aan de context waarin hun mensen opereren. Als de context klopt en de interacties gezond zijn, volgt het gedrag. We gebruiken echte casuïstiek. En ontwerpen contexten die gezonde interacties stimuleren en ruimte creëren voor experimenten.

Leiderschap is een keuze
Leiderschap is kiezen voor het vergroten van je bewustzijn van je interne wereld, de mensen om je heen en de organisatie en wereld waarin je opereert. Een groeiend, positief bewustzijn zorgt voor meer zelfvertrouwen. En voor competente keuzes om anderen te inspireren tot een hoger prestatieniveau.

Radicaal persoonlijk
‘Hoe hebben we als team effectief samengewerkt?' Dat is de vraag die we gebruiken om te reflecteren op de samenwerking met onze klanten. Met iedere opdracht groeien we samen met onze klanten. De relatie verdiept zich vanuit onze wederzijdse interesse, zorg en vragen.