Francien Plooy - Afdelingshoofd Wijkzaken, Gemeente Breda

Wat heeft de samenwerking ons het laatste 1,5 jaar opgeleverd? Mensen worden bewuster bekwaam en stijlflexibel, teams krijgen meer respect voor verschillen en werken beter samen.”

De gemeente Breda werkt al bijna tien jaar samen met The Thrive en met name met Bob. Het laatste 1,5 jaar specifiek met focus op een transformatievraagstuk: Een kanteling van de organisatie binnen het Ruimtelijk Economisch Domein waarbinnen er meer nadruk komt te liggen op opgavegericht samenwerken in ketens op weg naar een effectieve wendbare vernetwerkte organisatie.

In de samenwerking met een externe consultant is het cruciaal dat je dezelfde waarden hebt. Ik vind het belangrijk dat anderen echt gaan voor duurzame maatschappelijke waardcreatie. En dat zit met Bob en recentelijk Marion van The Thrive wel goed. Wat mij aanspreekt in de aanpak van Bob is zijn betrokken, energieke en positief waarderende insteek. Daardoor voelen mensen zich gezien, zowel 1-1, in teams als in grote groepen. Mensen voelen zich prettig en veilig, komen zo los van hun eigen gelijk, waardoor het lukt in dialoog samen bewust weer een wezenlijke stap voorruit te zetten.

In een groepssetting weet hij direct met respect zaken te benoemen zodat de directbetrokkenen, maar ook de anderen, iets leren. De ene keer met een beeld (een plaatje/metafoor), dan weer met een grappige oneliner of met een concreet instrument. Zaken blijven hangen, wat geleerd wordt beklijft en daarmee wordt er duurzame waarde gecreëerd.

Wat heeft de samenwerking ons het laatste 1,5 jaar opgeleverd? Mensen worden bewuster bekwaam en stijlflexibel, teams krijgen meer respect voor verschillen en werken beter samen. In sessies wordt er bovengemiddeld veel geproduceerd, wat direct goed wordt vastgelegd. Onze capaciteit om zelfstandig veranderingen te managen is stapsgewijs toegenomen. Het blijft waardevol om hier dan regelmatig een specialist bij aan te haken. Zeker als deze onbaatzuchtig innerlijk gedreven zakendoet voorbij het direct eigen zakelijk belang.