Diensten

Thriving
Leaders

In ieder mens huist een leider, die voorbij eigen belang en behoefte anderen inspireert om hogere doelen te bereiken. Leer van binnenuit te leiden en een kleurrijke leiderschapsstijl te ontwikkelen.

Thriving
Teams

De ‘VUCA’ wereld daagt teams fundamenteel uit. Thriving Teams sturen zelf mee, groeien en presteren. Wij helpen teams hun focus, samenwerking en eigenaarschap te verbeteren.

Thriving
Commercially

Een vertrouwde en gewaardeerde adviseur worden is meer een kunst dan een baan. Ons ‘Thriving Commercially’ model kan het startpunt zijn voor een gesprek over een maatwerk ‘Commercial Excellence programma.

Thriving
Organizations

Het gaat er niet meer om de beste ter wereld te zijn, het gaat erom de beste voor de wereld te zijn! Hoe zorg je ervoor dat mensen in jouw organisatie blijven floreren?

header_services

Thriving Leaders

In ieder mens huist een leider, die voorbij eigen belang en behoefte anderen inspireert om hogere doelen te bereiken”

Executive development leadership program
In cooperation with our clients we have developed tailor-made executive leadership programs. Some have run for more than a decade and became the ‘flagships’ of our clients portfolio. In these programs we create a unique, serious, real and radically personal experience through which leaders get to know and enhance their personal leadership, inspire each other to higher levels and push their organization to become more connected, more human and more aligned.

GRIP leadership program
Leaders aim for three types of results through their choices and their work: shared direction, people growth & better results. The GRIP leadership program provides a rigorous concept, structure and methodology to develop leaders. The program is tried, tested and acclaimed for its impact. Deep impact comes from the connection to everyone’s ‘leadership from within’ and the connection to the business context of your organization.

Keynote leadership choice
20 – 45-minute interactive keynote of our views on leadership: why many leadership models don’t work and the key to transformational leadership. Leaders can be charmed into believing the illusions that they know it all, they have got it all under control & that they are invulnerable. There is a way out: Leadership choice.

People management program
First things first: many first line managers get exposed early to inspiring leadership models, without being equipped with basic people management skills first: sound selection interviews, performance development conversations, objective setting cascading, meeting hygiene & coaching skills form the foundation for every leader. In our programs these skills are connected to insights on everyone’s unique leadership presence: personal preferences, uniques talents, beliefs, values & emotional build up.

Executive coaching
In our network we have a select group of seasoned executive coaches. We view the matching and monitoring of the coaching process, as crucial to its success. There is always an introduction to two coaches, a moment of choice and a description of the trajectory and learning objectives. It provides unparalleled leadership impact if the timing, matching and objectives are right.

Executive Vitality
Leaders often neglect their own well-being by working too many hours, attending back to back meetings, emails. The organization dictates a drumbeat and heartbeat, which is hard to sustain. Our vitality work uses real data based on Heartmath & heart rate variability to start the conversation and reflection on leaders’ physical, emotional & spiritual vitality. Ranging from catching more sleep, or more exercise to finding another job, which is healthier and closer to heart and personal talents. Often integrated in leadership & team programs.

In samenwerking met onze klanten ontwikkelen wij maatwerk ‘executive’ leiderschapsprogramma’s. Sommige van deze programma’s draaien al langer dan 10 jaar en zijn de paradepaardjes van het opleidingsportfolio van onze klanten geworden. In deze programma’s creëren we unieke, serieuze, echte en radicaal persoonlijke ervaringen, waardoor leiders zichzelf en hun leiderschap leren kennen en versterken. Zo leren ze anderen te inspireren bijzondere resultaten te bereiken en hun organisatie meer verbonden, menselijker en beter afgestemd te maken.

Leiders richten zich door hun keuzes en hun werk op drie typen resultaten: gedeelde richting, menselijke groei en betere resultaten. Het GRIP-leiderschapsprogramma biedt een robuust concept, een structuur en een methodologie om leiders te ontwikkelen. Het programma is getest, uitgevoerd, opnieuw aangescherpt en op maat gemaakt. Het wordt alom geprezen vanwege de impact op het individu en organisatie. De impact komt door de verbinding van eerdergenoemde resultaten aan de essentie: het leiderschap van binnenuit en de verbinding met de bedrijfscontext die steeds verandert.

Regelmatig geven wij een 20 tot 45 minuten durende interactieve lezing over leiderschap. We vertellen waar leiderschap volgens onze overtuigingen echt over gaat, waarom veel leiderschapsmodellen niet werken en wat de sleutel is van transformatief leiderschap. Leiders kunnen gaan geloven in een drietal illusies die leiderschapsontwikkeling in de weg staan: ik weet het allemaal, ik heb het onder controle en ik ben onkwetsbaar. Er is een uitweg: Leiderschapskeuze.

Op de eerste plaats: veel nieuwe managers zien al snel allerlei inspirerende leiderschapsmodellen zonder dat ze eerst de basis managementvaardigheden hebben geleerd: goede selectiegesprekken voeren, resultaatontwikkelgesprekken houden, doelen stellen, doelgericht werken stimuleren, effectieve (virtuele) vergadering leiden en het coachen van medewerkers. In onze programma’s worden deze vaardigheden steeds verbonden met ieders unieke leiderschapssignatuur, overtuigingen, persoonlijke waarden en emotionele leven.

Aan ons netwerk is een selecte groep van ervaren ‘executive coaches’ verbonden. Wij zien het match- en volgproces als cruciaal voor het coaching traject. Coachees krijgen twee coaches aan zich voorgesteld. Vervolgens maakt de coachee een keuze en volgt een beschrijving van het traject en de doelen. Als de matching, timing en doelen goed zijn gekozen, heeft coaching een ongeëvenaarde impact.

Een drukke baan kan veel van je vergen. Een leider kan zijn eigen welzijn daardoor uit ’t oog verliezen. Wij werken aan de vitaliteit van leiders met behulp van hun persoonlijke data, gebaseerd op Hearthmath en hartslagvariabiliteit. Leiders vergroten het zicht op hun eigen welzijn. Ze reflecteren op hun fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn. Dit kan gaan over meer slapen, meer beweging, een andere (gezondere) baan zoeken die beter past bij iemands passie en talent. Dit onderdeel integreren we ook vaak in onze andere leiderschapsprogramma’s. Lees meer over Thrivability.

Leiderschapsdoorbraak

Tim werd iedere dag om 6:00 wakker. Hij reed dagelijks drie uur van en naar zijn werk. Hij zat 8 uur achter elkaar in vergaderingen en reageerde tussendoor op een enorme stroom aan e-mails. Hij hielp zijn managers bij escalaties. Gaf zelf voorbereidde executive presentaties. En hield alle belanghebbenden steeds geïnformeerd. 60-urige werkweken waren meer regel dan uitzondering. Ondertussen had Tim een sluimerend gevoel van nog niet genoeg te doen. En voelde zich diep vanbinnen onzeker. ’s Avonds viel hij meestal uitgeput in slaap voor de TV.

Nu doet Tim ’s ochtends eerst aan fitness of meditatie. Daarna belt hij met Azië. Of beantwoordt berichten in Teams: iedereen is gelijk op de hoogte. Regelmatig werkt hij thuis of rijdt pas na de file naar een afspraak. Op kantoor doet hij zijn dagelijkse check-in met zijn team. Hij neemt de tijd voor een rondje over zijn afdeling. Tim spreidt zijn aandacht effectiever. Hij weet welke collega’s hij meer in de gaten moet houden en welke vanzelf naar hem toe komen als ’t nodig is. Zijn werkweek is een stuk korter. Het aantal escalaties is gehalveerd. En Tim heeft eindelijk tijd om aan strategie-activatie te werken.

Thriving Teams

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”

De ‘VUCA’ wereld daagt teams fundamenteel uit. Thriving Teams sturen zelf mee, groeien en presteren. Wij helpen teams hun focus, samenwerking en eigenaarschap te verbeteren. Hierdoor kunnen ze hun volledige potentieel benutten en optimaal bijdragen aan de grotere context waar zij deel van uit maken.

Team scan
The Thriving Team scan allows teams to create a shared image of the current state of the team. The results then serve the dialogue on what strengths to celebrate and what areas need further attention and development.

Team deepdive
The deep dive is a modular team intervention built upon insights coming out of team scan. Clarifying direction, capitalizing on diversity and creating strength-based ownership. Renewing routines to boost performance. We can use instruments like Lumina Spark, Barret Value scan, and/or Spiral dynamics to make personal drivers and preferences in behaviors explicit

Specific needs we have served last year
 • Team in a squeeze; we are doing okay, but we want to reach a higher level
 • Next level teaming; from managed team to self-organizing
 • Team with a significant new challenge; we need everybody on board for a breakthrough
 • New team; our team needs to build a strong foundation to become successful
 • Virtual Team; help us to become and stay effective in the virtual
 • Team with conflict; conflicts are a burden for our team, rather than a lever for success
 • Performing team; we believe in a conscious, regular development moment.
 • Mediation & conflict handling
  Reconnecting people and teams to help them reconcile conflicts, which hinder their collaboration & performance

  Keynote
  20 – 45-minute interactive keynote of our views on teaming: why effective teaming is key to create impassioned agility in the VUCA world. Striking the balance between autonomy and alignment to outperform the market in terms of engagement, client satisfaction, collaboration across the value chain, performance and innovation.

  Support to help the transition to self-organizing teams
  Through train-the-trainer programs we help facilitate the transition to self-organizing teams. We co-create an approach during a pilot phase, after which internal trainers run the program themselves supported by regular peer coaching in our ThrivAcademy sessions.

  • Team onder druk; we doen het prima, maar we willen met elkaar een volgend niveau bereiken.
  • Teaming op een volgend niveau; Van een ‘gemanaged’ team naar meer zelforganisatie
  • Team met een flinke nieuwe uitdaging; we hebben iedereen aan boord nodig voor een echte doorbraak.
  • Nieuw team; ons team wil een sterk fundament bouwen om succesvol te worden.
  • Virtueel team; help ons om ook in de meer virtuele wereld succesvol te worden en te blijven
  • Team met conflicten; conflicten zijn een last voor ons, in plaats van een springplank voor succes.
  • Presterend team; wij geloven in structurele reflectiemomenten om te blijven ontwikkelen

  De Thriving Team scan helpt bij het inzichtelijk maken van de huidige staat van het team. We gebruiken de resultaten om de dialoog te versterken over welke sterke punten we mogen vieren en welke gebieden nog aandacht en ontwikkeling verdienen.

  Een modulaire team aanpak is een team “deepdive”, bedoeld om door te pakken op inzichten die de Team Scan oplevert. Het doel is om de richting te verhelderen, te kapitaliseren op diversiteit, op kracht gebaseerd eigenaarschap te creëren en routines te vernieuwen die de prestaties verbeteren. We gebruiken hierbij soms instrumenten als Lumina Spark, Barret Value scan en/of Spiral dynamics om persoonlijke drijfveren en gedragsvoorkeuren expliciet te maken

  We helpen de transitie naar meer zelforganiserende teams te faciliteren. Bij voorkeur in samenwerking met sleutelspelers vanuit de organisatie. We co-creëren een aanpak tijdens een pilotfase en faciliteren een train-de-trainer programma, waarna interne trainers het programma zelf kunnen dragen. We ondersteunen hen onder andere met regelmatige intervisie tijdens onze ThrivAcademy dagen.

  Mensen en teams herverbinden op weg naar nieuwe syntheses, voorbij conflicten die hun samenwerking en prestaties in de weg staan.

  20 – 45-minuten interactieve keynote over onze kijk op teamwerk: waarom effectief teamwork essentieel is om bevlogen wendbaarheid te creëren in de VUCA-wereld. De juiste balans vinden tussen autonomie en afstemming om boven de markt uit te stijgen qua bevlogenheid en klanttevredenheid, samenwerking in de keten, prestaties en innovatie.

  Team doorbraak

  Het verkoopteam van 13 man presteerde acceptabel in een krimpende markt. Ze werkten al 5 jaar samen. Het team nam nooit de tijd om elkaar persoonlijk te leren kennen. Frictie tussen de externe en interne verkooporganisatie kostte hen stelselmatig extra tijd. Het team maakte grapjes over elkaars karakters. Niemand zei wat ze daarvan vonden. De gemeenschappelijke vijand was het marketingteam: zij “wisten niet wat ze aan het doen waren".

  Het verkoopteam creëerde een nieuwe marktbenadering samen met het marketingteam. Ze bleken een capabele groep te zijn. "We hebben nu een duidelijke gezamenlijke ambitie en de nieuwe segmentatie betaalt zich uit. Tijdens de off-site leerden we elkaars voorkeuren kennen en gebruiken. We besloten om te werken in complementaire paren per regio, van externe en interne verkoop. En Tanja bleek ambitieus en werkt nu in een ondersteunende rol voor beide teams. We hebben regelmatig vrijdagborrels samen en presteren beter dan de markt met onze nieuwe digitale aanpak".

  Thriving Commercially

  Bezieling is de meest
  krachtige bron op aarde”

  Commercial Excellence program
  Becoming a trusted & valued business partner is an art rather than a job. Our ‘Thriving Commercially’ model can be the starting point for conversations about a custom Commercial Excellence program. Based on the complexity of the (global) commercial roles, we design a bespoke solution, using all building blocks. We focus on meaningful value: concrete, measurable output, revenue, market share, gross margin. And at the same time on non-measurable, observable outcome: next practices, new -virtual- ways of working, infectious team spirit, enhanced team dynamics. These are the ingredients of tomorrows success. Linking the results to the United Nations sustainable development goals and/or the improvement of the lives of all stakeholders in the commercial process, inspire our work to be more purposeful than ever before.

  Sales Leadership
  The sales leadership program is a highly proven three-day accelerator during which commercial teams are facilitated to co-create a commercial breakthrough in their market or country during a period of 6 months. In addition, participants are prepared to overcome the obstacles they will encounter whilst activating their project back in their business. The real work and learning starts back in the business when the teams activate their breakthrough project in their market, creating measurable output and tangible outcomes.

  Commercial skills program
  Professionals at the start of their commercial career are provided practical tools and skills to enter client conversations with more self-confidence and courage. In 3 – 5 days attendees experience the ‘Thriving Commercially’ model in a practical way. Everyone focuses on a specific client account and learns to apply the basic skills to create trust and provide value through a customized client solution: effective influencing, conversation skills, presenting with conviction, from idea to opportunity, managing conflict, dealing with politics and decision-making process. Results always show in the client account your people chose to work on and their self confidence.

  Client Value Lab
  A client value lab is a half-day pressure-cooker, in which leaders of your client company are invited to share their real-life business challenge. The learning lab is an incubator for breakthrough ideas for your client and enhanced skill to be a ‘trusted & valued’ business partner. Within four hours of time you will be challenged to shift your perspective of the challenge at hand and receive first suggestions for solutions you did not expect.

  Gezien worden als een vertrouwde en gewaardeerde zakelijk partner is meer een kunst dan een baan. Ons ‘Thriving Commercially’ model vormt het startpunt voor gesprekken over een Commercial Excellence programma op maat. We ontwikkelen een programma, gebaseerd op de complexiteit van de (mondiale) commerciële rollen, waarbij we alle bouwstenen van het model gebruiken. We richten ons op betekenisvolle waarde: concrete, meetbare output, omzet, marktaandeel, brutowinst. En tegelijkertijd op niet meetbare, maar observeerbare outcome: nieuwe werkvormen, innovatieve – virtuele – manieren van samenwerken, aanstekelijke teamspirit, verbeterde teamdynamieken. Dit zijn de ingrediënten van het succes van morgen. Wanneer we de resultaten verbinden aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en/of het verbeteren van de levens van alle betrokken partijen in het commerciële proces, maakt dat onze aanpak meer betekenisvol dan ooit tevoren.

  Professionals die aan het begin van hun carrière staan, leren we praktische instrumenten en vaardigheden aan. Zo gaan ze klantgesprekken aan met meer zelfvertrouwen en moed. De deelnemers ervaren in een programma van 3 tot 5 dagen het ‘Thriving Commercially’ model op een bijzonder praktische manier. Iedere deelnemer zich richt op een specifieke klant waarop ze de basisvaardigheden toepassen om vertrouwen winnen en waarde te creëren. Ze het ontwikkelen hiervoor een klantoplossing op maat: effectief beïnvloeden, gesprekstechnieken, presenteren met overtuiging, van idee naar kans, conflicthantering, omgaan met de politieke arena en het beïnvloeden van het beslissingsproces. Dit leidt tot resultaten bij de klant die ze gekozen hebben en tot meer zelfvertrouwen.

  Het sales leadership programma is een driedaags programma dat zich inmiddels vaak heeft bewezen. We faciliteren commerciële teams om een commerciële doorbraak te realiseren in hun markt of land, gedurende een periode van 6 maanden. Tijdens het programma bereiden deelnemers zich ook voor op mogelijke obstakels die ze tegen kunnen komen, wanneer ze in de praktijk met hun doorbraakprojecten aan de slag zijn. Het echte werk en het echte leren begint wanneer de teams weer terug zijn in de eigen markt of land. Daar gaan ze meetbare resultaten en tastbare effecten realiseren.

  Een client value lab is een snelkookpan van een halve dag, waarin we de leiders van jouw klant uitnodigen om een actuele zakelijke uitdaging te delen. Dit laboratorium is dé plek voor doorbraakideeën. Bovendien verbeteren hier je vaardigheden om een vertrouwde en gewaardeerde zakenpartner te worden. Binnen 4 uur tijd wordt je stevig uitgedaagd om anders naar je uitdaging te kijken. En krijg je suggesties voor onvermoede oplossingsrichtingen.

  Commerciële doorbraak

  Een salesteam uit België presenteerde de uitzonderlijke resultaten van hun Commercial Improvement Project aan het eind van hun Sales Leadership programma. Niet alleen een EBITDA groei van €…k, maar ook een nieuwe manier van werken, die het hen mogelijk maakte om andere en nieuwe klanten binnen te halen in België. Hun ogen fonkelden van energie. Tijdens de borrel op de receptie naderhand, bespraken we het verschil tussen ‘output’ en ‘outcome’ met de CEO. “De outcomes van dit team (nieuwe manier van werken en team spirit) gaan belangrijker worden dan de output (€…k) die ze gepresenteerd hebben” voorspelden wij. Na een korte stilte zei de CEO: “Val mijn mensen niet lastig met deze onzin. Wij zijn alleen geïnteresseerd in output. In harde resultaten”.

  Eén jaar later kregen we een bericht van diezelfde CEO: “In de afgelopen 25 jaar zijn we nog nooit marktleider geweest in dit segment in België. Nu zijn we dat wel. En alleen jullie en ik weten waarom.” Wat was er gebeurd? Het Belgische salesteam kwam enorm gemotiveerd terug in hun land na de presentatie aan de Board op het hoofdkantoor. Ze begonnen de andere teams in België te inspireren om de nieuwe manier van werken ook te omarmen en te activeren. Dat werkte als een olievlek. Daarna was het alleen een kwestie van tijd. Tegenwoordig is de CEO met name geïnteresseerd in de outcomes van de projectteams. Inmiddels weet hij dat dit de hoekstenen zijn van het succes van morgen.

  Thriving Organizations

  Organisaties die zichzelf continue kunnen aanpassen, zullen thriven”

  Het gaat erom de beste voor de wereld te zijn!

  Laten we eerlijk zijn: er is een grote behoefte aan vernieuwd leiderschap, betere samenwerking en nieuwe manieren om werk te organiseren. Het gaat er niet meer om de beste ter wereld te zijn, het gaat erom de beste voor de wereld te zijn! We zijn op zoek naar zinvol werk, diepgewortelde motivatie, aanpassingsvermogen, laserscherpe focus en aanstekelijke vitaliteit. Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je organisatie blijven floreren (thriven)? Zodanig dat ze angst en onzekerheid omarmen en buiten hun eigen comfortzone opereren. En dat iedereen eigenaarschap neemt voor een excellente bijdrage, continue ontwikkeling en innovatie. Omdat ze dat zelf willen en omdat ze zich autonoom genoeg voelen om daadwerkelijk te doen wat nodig is.

  Een ‘thriving’ organisatie worden

  We hebben een mensgerichte transformatiemethodiek ontwikkeld om mensen en organisaties duurzaam te laten ‘thriven’. De afbeelding hieronder toont de vijf stappen die je volgt om een ’thriving’ organisatie te worden. Dit geeft een enorme boost aan energie, autonome motivatie en intrinsiek eigenaarschap van alle mensen. En dus op de effectiviteit en wendbaarheid van de hele organisatie.

  Team scan
  We advise and facilitate (top) leadership teams to activate their organization and strengthen their leadership. We help top teams cultivate a strength-based way of working and the capability to oversee, lead and energize organizational development. We facilitate growth incubators and coach and train the change leaders to design, lead and energize the transformation. Here are five themes we often address on organizational or divisional level:

  1. Energize and activate the strategy
  To get to autonomous motivated activation it’s crucial to spark your ambition together. Connecting with each other and a shaping a profound ambition together, stimulates a creative sense making process and renewed spirit. The organization starts developing its full potential. People get a sense of feeling that their personal contribution matters. A sense of energy, pride and spirit that becomes tangible when they talk about their organization. Examples: we need a breakthrough in results and reignite our spirit, after a reorganization & cost-cutting. We have a good strategy, but how do we activate it throughout the organization?

  2. Develop a motivating leadership climate
  An organization transforms as quickly as the leadership develops. Leaders set the tone, impacting the employee mindset. And mindset impacts behavior, driving engagement and performance. It means that leaders learn to lead from within, beyond the expectations of others, listening to their inner drivers. Being clear on what needs to happen in line with our purpose, culture and long-term strategy by involving everybody. Cultivate a learning culture by showing vulnerability and changing the way they systemize success. Through personal development sessions we amplify leadership impact. These results boosts the activation of the strategy. Examples: increase our leadership impact and empowerment, become more appreciative and engaging in tough conversations.

  3. Renew culture and collaboration
  Culture eats strategy for breakfast. So, how do we raise collaboration across silo’s, create a winning mindset, increase trust or develop a high performing culture? An organizations culture is a set of collective values and -beliefs that influence collaboration. It is the result of what is created (intentional) or tolerated (by accident). Of course, there is a direct link with leadership perusing an intentional approach. In the end it’s all about collective behavior turning into habits. This needs to be discussed, exercised and embodied. Unfortunately, old habits, sometimes referred to as the undercurrent, preventing fruitful collaboration. By reflecting on the undercurrent, you will increase the level of trust and collaboration. Through collective reflection sessions we facilitate leaders to be more intentional on growing the culture that is needed to be successful.

  4. Renew or develop new ways of working
  A new ambition often also demands a new way of working. A different way of selling, the development towards self-organizing teams, or the implementation of agile; all ask for a change in the way of working to increase the leverage in the organization. Working on leadership impact and a collaborative culture is not enough. You also need to invest in a new way of working and in new routines. It’s all about systemizing success. We facilitate teams in the organization to discover their winning routines, helping them to adapt, change and transform their way of working congruent to their leadership development & collaboration principles.

  5. Build a context that supports our future organization
  In order to successfully navigate the interconnected world, a different organizational setup is often needed. Would we, dare to reflect upon our own organization and review whether the setup is still aligned with our ambitions and people’s needs to perform optimally? Can we decrease the pressure of the bureaucratic processes and are we willing to apply new principles of organizing? Can we embed exploitation and exploration simultaneously in our organization? We facilitate leadership teams to think about deregulating and deformalizing things that can be solved with trust. And creating more autonomy within the strategy and culture frame of the organization.

  Om tot intrinsiek gedragen ontwikkeling te komen, is het cruciaal om samen de ambitie te formuleren en te doorleven. Wanneer je verbonden bent met elkaar en met iets dat groter is dan onszelf, stimuleert dat namelijk een diep en creatief zingevingsproces. Je ziet een organisatie dan bijna vanzelf de ontwikkeling doormaken om het aanwezige potentieel volledig in te zetten. Mensen krijgen het gevoel dat hun bijdrage ertoe doet. Energie, trots en bezieling worden haast tastbaar. 

  Voorbeelden: We hebben een doorbraak in resultaten nodig en willen de bezieling terugbrengen na een grote reorganisatie. We hebben een goede strategie, maar hoe activeren we die in de hele organisatie?

  Wij adviseren en faciliteren (top) leiderschapsteams om hun organisatie te activeren en hun leiderschap te versterken. We helpen topteams om een ​​ manier van werken te ontwikkelen, die gebaseerd is op kracht.  De teams vergroten hun vermogen om de ontwikkeling die nodig is voor hun organisatie, te overzien, te leiden en te activeren. Wij faciliteren groeiversnellers en coachen en faciliteren het transitieteam om de transformatie te ontwerpen, leiden en te borgen.

  Cultuur is sterker dan strategie, en dus een belangrijke hefboom voor strategie activatie. Hoe kunnen we de samenwerking tussen silo’s vergroten, een winnende mindset creëren, het vertrouwen verhogen of een prestatiecultuur ontwikkelen? De cultuur van een organisatie is een verzameling van collectieve waarden en overtuigingen die de samenwerking beïnvloeden. Het is het resultaat van wat samen wordt gecreëerd (intentioneel) of wordt getolereerd (per ongeluk). Helaas verhinderen oude overtuigingen en gewoonten, ook wel de onderstroom genoemd, een vruchtbare samenwerking. Door middel van collectieve reflectiesessies faciliteren we leiders om de cultuur die nodig is voor succes, intentioneel te ontwikkelen.

  Een organisatie transformeert net zo snel als leiderschap zich ontwikkelt. Leiders zetten de toon en beïnvloeden de mindset van medewerkers. En mindset beïnvloedt gedrag, betrokkenheid en prestaties. Dit vraagt om leiders die niet aan de verwachtingen van anderen willen voldoen, maar vooral leiden vanuit hun innerlijke drijfveren. Die duidelijk zijn over wat er moet gebeuren in lijn met de ambitie, cultuur en langetermijnstrategie, door iedereen erbij te betrekken. Leiders die vanuit kwetsbaarheid een veilige leeromgeving ontwikkelen en succes systematiseren. Voorbeelden: Vergroot onze leiderschapsimpact en eigenaarschap in de organisatie. Help ons om het beste uit onze mensen te halen. Ondersteun ons om moedige gesprekken met onze medewerkers te voeren.

  Een nieuwe ambitie vraagt ​​vaak om een ​​nieuwe manier van werken. Een andere manier van verkopen, de ontwikkeling naar zelforganiserende teams of de implementatie van agile werken. Allemaal vragen ze om een ​​andere manier van werken om de daadkracht in de organisatie te vergroten. Werken aan leiderschapsimpact en een samenwerkingscultuur is niet voldoende. Je moet ook nieuwe routines activeren. Het draait allemaal om het systematiseren van succes. We faciliteren teams om hun winnende routines te ontdekken en helpen hen hun manier van werken aan te passen of te transformeren in overeenstemming met hun rol in de organisatie.

  Om met succes door deze steeds complexere vernetwerkte wereld te navigeren, is vaak een andere organisatorische setup nodig. Durven we onze organisatiestructuur te herzien en ons af te vragen of deze nog steeds aansluit bij onze ambities en de behoefte van mensen om optimaal te presteren? Kunnen we de druk van de bureaucratische processen verminderen en zijn we bereid nieuwe principes van organiseren toe te passen? Kunnen we exploitatie en exploratie tegelijkertijd inbedden in onze organisatie? We faciliteren leiderschapsteams om na te denken over deregulering en deformalisering van zaken die met vertrouwen kunnen worden opgelost. En het creëren van meer autonomie binnen de strategie- en cultuurkaders van de organisatie.

  Organisatie doorbraak

  Een van onze klanten had een doorbraak in resultaten nodig. Er speelden veel veranderingen binnen hun branche. En ze hadden net een grote bezuinigingsoperatie achter de rug. Omdat het nu eenmaal niet mogelijk is om jezelf uit een crisis te bezuinigen, hebben we een transformatieprogramma ontworpen om hun strategie nieuw leven in te blazen. Een programma met zowel impact op de kosten als ook de verdere groei van de organisatie. De organisatie moest weer gonzen van succes, samenwerking en innovatie.

  Na een leiderschapsretraite met het leiderschapsteam om de transformatie echt van binnenuit op gang te brengen, werd een top 60-bijeenkomst georganiseerd. Het doel was om vertrouwen, persoonlijk leiderschap en autonome motivatie voor de komende transformatie te activeren. Elke leider in het bedrijf nam vervolgens eigenaarschap om de nieuwe werkwijze en de samenwerking in hun teams te stimuleren. Met als resultaat een vlotte transitie, een nieuwe vibe, andere resultaten en vooral meer trots binnen de organisatie.