Diensten

Thriving Organizations

Organisaties die zichzelf continue kunnen aanpassen, zullen thriven”

Het gaat erom de beste voor de wereld te zijn!

Laten we eerlijk zijn: er is een grote behoefte aan vernieuwd leiderschap, betere samenwerking en nieuwe manieren om werk te organiseren. Het gaat er niet meer om de beste ter wereld te zijn, het gaat erom de beste voor de wereld te zijn! We zijn op zoek naar zinvol werk, diepgewortelde motivatie, aanpassingsvermogen, laserscherpe focus en aanstekelijke vitaliteit. Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je organisatie blijven floreren (thriven)? Zodanig dat ze angst en onzekerheid omarmen en buiten hun eigen comfortzone opereren. En dat iedereen eigenaarschap neemt voor een excellente bijdrage, continue ontwikkeling en innovatie. Omdat ze dat zelf willen en omdat ze zich autonoom genoeg voelen om daadwerkelijk te doen wat nodig is.

Een ‘thriving’ organisatie worden

We hebben een mensgerichte transformatiemethodiek ontwikkeld om mensen en organisaties duurzaam te laten ‘thriven’. De afbeelding hieronder toont de vijf stappen die je volgt om een ’thriving’ organisatie te worden. Dit geeft een enorme boost aan energie, autonome motivatie en intrinsiek eigenaarschap van alle mensen. En dus op de effectiviteit en wendbaarheid van de hele organisatie.

Om tot intrinsiek gedragen ontwikkeling te komen, is het cruciaal om samen de ambitie te formuleren en te doorleven. Wanneer je verbonden bent met elkaar en met iets dat groter is dan onszelf, stimuleert dat namelijk een diep en creatief zingevingsproces. Je ziet een organisatie dan bijna vanzelf de ontwikkeling doormaken om het aanwezige potentieel volledig in te zetten. Mensen krijgen het gevoel dat hun bijdrage ertoe doet. Energie, trots en bezieling worden haast tastbaar. 

Voorbeelden: We hebben een doorbraak in resultaten nodig en willen de bezieling terugbrengen na een grote reorganisatie. We hebben een goede strategie, maar hoe activeren we die in de hele organisatie?

Wij adviseren en faciliteren (top) leiderschapsteams om hun organisatie te activeren en hun leiderschap te versterken. We helpen topteams om een ​​ manier van werken te ontwikkelen, die gebaseerd is op kracht.  De teams vergroten hun vermogen om de ontwikkeling die nodig is voor hun organisatie, te overzien, te leiden en te activeren. Wij faciliteren groeiversnellers en coachen en faciliteren het transitieteam om de transformatie te ontwerpen, leiden en te borgen.

Cultuur is sterker dan strategie, en dus een belangrijke hefboom voor strategie activatie. Hoe kunnen we de samenwerking tussen silo’s vergroten, een winnende mindset creëren, het vertrouwen verhogen of een prestatiecultuur ontwikkelen? De cultuur van een organisatie is een verzameling van collectieve waarden en overtuigingen die de samenwerking beïnvloeden. Het is het resultaat van wat samen wordt gecreëerd (intentioneel) of wordt getolereerd (per ongeluk). Helaas verhinderen oude overtuigingen en gewoonten, ook wel de onderstroom genoemd, een vruchtbare samenwerking. Door middel van collectieve reflectiesessies faciliteren we leiders om de cultuur die nodig is voor succes, intentioneel te ontwikkelen.

Een organisatie transformeert net zo snel als leiderschap zich ontwikkelt. Leiders zetten de toon en beïnvloeden de mindset van medewerkers. En mindset beïnvloedt gedrag, betrokkenheid en prestaties. Dit vraagt om leiders die niet aan de verwachtingen van anderen willen voldoen, maar vooral leiden vanuit hun innerlijke drijfveren. Die duidelijk zijn over wat er moet gebeuren in lijn met de ambitie, cultuur en langetermijnstrategie, door iedereen erbij te betrekken. Leiders die vanuit kwetsbaarheid een veilige leeromgeving ontwikkelen en succes systematiseren. Voorbeelden: Vergroot onze leiderschapsimpact en eigenaarschap in de organisatie. Help ons om het beste uit onze mensen te halen. Ondersteun ons om moedige gesprekken met onze medewerkers te voeren.

Een nieuwe ambitie vraagt ​​vaak om een ​​nieuwe manier van werken. Een andere manier van verkopen, de ontwikkeling naar zelforganiserende teams of de implementatie van agile werken. Allemaal vragen ze om een ​​andere manier van werken om de daadkracht in de organisatie te vergroten. Werken aan leiderschapsimpact en een samenwerkingscultuur is niet voldoende. Je moet ook nieuwe routines activeren. Het draait allemaal om het systematiseren van succes. We faciliteren teams om hun winnende routines te ontdekken en helpen hen hun manier van werken aan te passen of te transformeren in overeenstemming met hun rol in de organisatie.

Om met succes door deze steeds complexere vernetwerkte wereld te navigeren, is vaak een andere organisatorische setup nodig. Durven we onze organisatiestructuur te herzien en ons af te vragen of deze nog steeds aansluit bij onze ambities en de behoefte van mensen om optimaal te presteren? Kunnen we de druk van de bureaucratische processen verminderen en zijn we bereid nieuwe principes van organiseren toe te passen? Kunnen we exploitatie en exploratie tegelijkertijd inbedden in onze organisatie? We faciliteren leiderschapsteams om na te denken over deregulering en deformalisering van zaken die met vertrouwen kunnen worden opgelost. En het creëren van meer autonomie binnen de strategie- en cultuurkaders van de organisatie.

Organisatie doorbraak

Een van onze klanten had een doorbraak in resultaten nodig. Er speelden veel veranderingen binnen hun branche. En ze hadden net een grote bezuinigingsoperatie achter de rug. Omdat het nu eenmaal niet mogelijk is om jezelf uit een crisis te bezuinigen, hebben we een transformatieprogramma ontworpen om hun strategie nieuw leven in te blazen. Een programma met zowel impact op de kosten als ook de verdere groei van de organisatie. De organisatie moest weer gonzen van succes, samenwerking en innovatie.

Na een leiderschapsretraite met het leiderschapsteam om de transformatie echt van binnenuit op gang te brengen, werd een top 60-bijeenkomst georganiseerd. Het doel was om vertrouwen, persoonlijk leiderschap en autonome motivatie voor de komende transformatie te activeren. Elke leider in het bedrijf nam vervolgens eigenaarschap om de nieuwe werkwijze en de samenwerking in hun teams te stimuleren. Met als resultaat een vlotte transitie, een nieuwe vibe, andere resultaten en vooral meer trots binnen de organisatie.

Denkkracht

Lees de Whitepaper

Continue verandering is de nieuwe standaard. Stilstand is achteruitgang. Veel leiders hebben moeite om een antwoord te vinden op de vraag hoe ze hun resultaten een nieuwe en duurzame impuls kunnen geven. Hoe creëer je een dieper doorleefde focus, vergroot je het aanpassingsvermogen en de slagingskans van je veranderingen?