Tineke Meints - HR Director, Randstad Netherlands

The Thrive heeft iets gezond tegendraads; Erik-Jan en Boudewijn staan boven theorie of modellen en dringen door onder ieders huid en in ieders hart.”

Internationaal werkt Randstad Holding al vele jaren samen met The Thrive via het Sales Leadership-programma. Het uitgebreide MT Nederland heeft het afgelopen jaar samen met The Thrive gewerkt aan teamontwikkeling en strategie-activatie.

Het allereerste wat me voelde was hun oprechte interesse en betrokkenheid. Dat gold ook voor de rest van ons directieteam. Iedereen vond het spannend wat we gingen doen tijdens onze heidagen. Door het mooie samenspel tussen jullie en onze mensen is er iets blijvends teweeggebracht; het was een keerpunt. Er is ons een spiegel voorgehouden. Jullie maakten het intens en als directieteam zijn wij getriggered om onze intentie te uiten.

Daardoor is een zaadje gepland van ‘wij zijn één’. En wisten we welk leiderschap we wilden. We zijn teruggebracht naar onze ‘purpose’ door met elkaar te voelen en vervolgens onszelf uit te spreken. Als het te zweverig wordt draaien jullie het proces om en als het te rationeel wordt, helpen jullie ons weer diep te gaan.

Waar The Thrive anders in is? Wat jullie doen blijft niet alleen ergens hangen in je hoofd, maar dringt door tot in je hart. Na onze bijeenkomsten met jullie zijn er zaken duurzaam veranderd. Voor mij persoonlijk is mijn zelfverzekerdheid toegenomen.