Andre Gehring - Directeur, Avans Industrie & Informatica

Voor een professionaliseringstraject met onze opleidingscoördinatoren en MT waren we op zoek naar de juiste partner. The Thrive zette mij vanaf het begin echt aan het denken en aan het werk door hun manier van co-creëren.”

Voor een professionaliseringstraject met onze opleidingscoördinatoren en MT waren we op zoek naar de juiste partner. The Thrive zette mij vanaf het begin echt aan het denken en aan het werk door hun manier van co-creëren. Het traject werd daarmee echt van onszelf. Vanuit verbinding werden we geïnspireerd en uitgedaagd. Het programma heeft ons geholpen om via experimenten duurzaam te veranderen.

In het voortraject was er specifiek oog voor de behoorlijk uiteenlopende behoeften van deelnemers. Met Bob’s bijzondere gevoel voor zaken die niet werden uitgesproken, kwamen we tot een gedragen programma waarin iedereen aan zijn trekken kwam. In de uitvoering werd een veilige setting gecreëerd waarin mensen ook echt ongemakkelijke zaken op tafel durfden te leggen. Dit was nodig om echt verder te komen. De aanpak was flexibel. Wij hadden ten alle tijden invloed op de agenda. Het programma was interactief. Theorie en praktijk werden direct gekoppeld. Professioneel, alles op tijd, zaken zijn goed verzorgd en de snelle follow-up, zorgt dat je momentum houdt. Deelnemers gaan altijd geïnspireerd en met gerichte acties weg.

Zowel het MT als onze opleidingscoördinatoren zijn echt gegroeid. Onze oco’s nemen de leiding in het ontwikkelen van visie voor hun opleiding. Er is een positieve mobiliteit op gang gekomen waarin we elkaar meer op kracht inzetten. Onze oco’s zijn vaardiger geworden in het geven van horizontale sturing. Het niveau van zelforganisatie is toegenomen met gedeeld leiderschap binnen opleidingen. Af en toe worden zaken je gewoon uit de hand genomen, wel wennen maar eigenlijk precies wat de bedoeling was.